Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
couldntcareless

Ona zawsze ma takie spojrzenie, jakby chciała zabić. Dopóki się nie uśmiechnie

— -
Reposted fromnastiez nastiez viaLazhward Lazhward
couldntcareless
5454 91ad 390
9165 4da8 390
Reposted frombwana bwana viairmelin irmelin
couldntcareless
5067 c343 390
Reposted fromwakingthewitch wakingthewitch viarevalie revalie
couldntcareless
Wykład na uniwersytecie: 
"Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia." 
Na to głos z ostatniej ławki: 

- Dobra, dobra...
Reposted fromxalchemic xalchemic
couldntcareless
2358 93c5 390
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viabirke birke
couldntcareless
1238 1734 390
Reposted fromnyalice nyalice viawishyouwerehere wishyouwerehere
7825 b81d 390
Reposted fromunco unco viawishyouwerehere wishyouwerehere
couldntcareless
Reposted fromkattrina kattrina viafriends friends
couldntcareless

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viadzony dzony
couldntcareless
couldntcareless
0097 1445 390
Reposted frommonikawolna monikawolna viadzony dzony
couldntcareless
Kat Dennings by Isaac Sterling for Zooey Magazine March 2014
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viadzony dzony
couldntcareless
couldntcareless

skibikeandcuddles:

its views like these that make me want to move to the mountains

Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
couldntcareless

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 

Reposted frommyname myname viadzony dzony
couldntcareless
5963 15bd 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viarevalie revalie
couldntcareless
6713 aba8 390
Reposted fromwujo wujo viairmelin irmelin
couldntcareless
Reposted fromcarfreitag carfreitag viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl